Ders Seçimi Hakkında

Değerli Öğrencilerimiz;

 

Öncelikle fakültemizde Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Tamamlama Programı’nda öğrenim gören öğrencilerimiz mezun olabilmek için Program Bilim Kurulu tarafından hazırlanan güncel ders programına uygun ders seçimi yaparak minimum 180 AKTS değerine ulaşmak durumundadır. Bu değerden daha yüksek bir AKTS değerine ulaşmış olmanız, olması gerekenden daha fazla ders aldığınız anlamına gelmemektedir. Bunun sebebi, müfredatların daha nitelikli bir hale gelmesi için yapılan iyileştirme çalışmaları kapsamındaki Ders İntibakları’ndan kaynaklanmaktadır.

 

Ders İntibakı aşağıdaki dört başlık altında gerçekleştirilebilmektedir;

  1. KAPATILAN DERS İNTİBAKLARI
  2. DEĞİŞTİRİLEN DERS İNTİBAKLARI
  3. EKLENEN DERS İNTİBAKLARI
  4. BİRLEŞTİRİLEN DERS İNTİBAKLARI

 

Bu kapsamda Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Tamamlama Programı’nda eğitim-öğretim kalitesini artırmaya yönelik bazı değişiklikler Program Bilim Kurulu tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu değişikliklere bağlı olarak sizlerden gelen yoğun soruların cevapları aşağıdaki gibidir;

1. “MEDYA VE ANALİZ” dersinin bazı öğrencilerin ders seçme sayfasında görememe sebebi nedir?

“MEDYA VE KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ” dersi 2015-2016 eğitim-öğretim yılında yapılan intibakla “MEDYA VE ANALİZ YÖNTEMLERİ” dersi olmuştur. “MEDYA VE KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ” dersinden başarılı olan öğrencilerin ders seçme ekranında bu nedenden dolayı görünmemektedir.

2. Müfredat grup kurallarını sağlamadan mezun olunabilir mi?

Programa ait müfredat listeleri ders seçimleri dönemleri başlamadan önce, programa ait sitelerde yayınlanmaktadır. Ders listelerinde döneme ait alınması gereken dersler, müfredat kuralları ve AKTS’ler hakkında bilgiler yer almaktadır. http://auzefhalklailiskiler.istanbul.edu.tr/ders-planlari/ linkinde bulunan kurallara göre 8. döneme ait 4. gruptan 1 ders alınması gerektiği belirtilmiştir. Öğrencilerin mezun olabilmesi için döneme ait zorunlu derslerini ve bununla birlikte grup kuralına göre belirtilmiş olan seçmeli derslerini alması gerekmektedir. Aksi takdirde mezuniyet işlemi yapılamamaktadır.

3. 6.grubun bazı arkadaşlarımda görünmeme sebebi nedir?

Mevcutta 6. gruba ait dersler, yapılan ders intibakları sonucu bu gruba dahil edilmiştir. Ders intibak işlemleri aşağıdaki gibidir;

– 2015-2016 eğitim-öğretim yılında 1. grupta bulunan “KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM” dersi 2016-2017 eğitim-öğretim yılında yapılan intibakla 6. gruba alınmıştır.

– “GENEL İKTİSAT” isimli zorunlu ders, 2015-2016 eğitim öğretim yılında yapılan intibakla “TÜRKİYE VE DÜNYA EKONOMİSİ” isimli seçimlik ders haline getirilip, 6. Gruba alınmıştır.

– “MARKA İLETİŞİMİ” dersi ise 2016-2017 eğitim-öğretim yılında ‘eklenen ders’ kategorisine alınmıştır.

Derslerin durumları göz önüne alındığında derslerin intibaksız hallerini alıp başarılı olan öğrencilerin karşısına derslerin çıkmaması gerekmektedir.

Siz değerli öğrencimizin bilgisine sunar; derslerinizde başarılar dileriz.

AUZEF Dekanlığı